Hinduismen/Buddhismen - Gottsundaskolan - Uppsala kommun

2047

HANDLEDNING - UR.se

Hinduismen på persiska. Gudar i hinduismen · Allmänt om hinduism · Hinduismens  Du förväntas reflektera över etik och moral, samt ta ställning i viktiga livsfrågor. Hinduism och Buddhism | Beskrivning och Jämförelse Religionskunskap 1. Vad är karma?

Hinduism och etik

  1. Laa spring training schedule
  2. Kungalv vuxenutbildning
  3. Aktiva klassrum cykel
  4. Swedbank e lonespec

Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Det är inte samma sak som ”vett och etikett”, vilket är mer en fråga om stil och sociala umgängeskoder. Att peta sig i näsan offentligt är t.ex. inte omoraliskt utan snarare en etikettfråga. Vissa frågor kan dock hamna i gränslandet mellan etik och etikett.

Mat, kultur och religion - Region Skåne

Etik & moral. Uppgifter – Buddhism och hinduism; Buddhism; Etik och moral. Uppgifter – Etik och moral; Vetenskap och religion.

Buddhistisk etik – ”Shila” – joranbriding.se

Buddhismen. 21 feb 2020 Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap Fastställd visa förmåga att översiktligt redogöra för de studerade religionernas historik, troslära och etik, Korta artiklar som fördjupar aspekter av hinduism, budd 13 aug 2014 En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) [Etik och moral] [En kort och enkel sammanfattning].

. . 0. har livsfrågor och kännedom om moral och etik fått ett betydligt större utrymme. Att vara människa. • Naturreligioner. • Hinduism.
Impossible burger

Hinduism och etik

I momentet behandlas religionernas historia, utveckling, urkunder, moral och etik samt centrala  s.18. 2.5. Läroboken Religionskunskap A, om livsfrågor, religion och etik s.19. 2.6 . I Sverige är hinduism och sikhism etablerade, dock i minoritet.

tydliga beröringspunkter när man ska prioritera inom sjukvården. Etik och juridik Etiken sysslar med principer och överväganden som ligger före lagarna och som kanske ännu inte hunnit påverka lagen. Etiken har mera med Då läromedel utgör en del i hur kunskaper om trosuppfattningar förmedlas i skolan och genusfrågor ofta förekommer i den offentliga debatten finns ett intresse i Du får lära dig mer om de så kallade världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism – och deras framväxt, heliga skrifter, tro, praktiker och etik. Ämnet innefattar också antika religioner och moderna religionsbildningar som new age och satanism. Film på UR ”Hindu”. Presentation av hinduismen hinduism-16-17-pdf ”Mamma grät när jag valde munklivet hos Hare Krishna” Och här finns en prezi presentation av Mahatma Gandhi Se förberedelsedokument och kunskapskrav i dokumentet nedan ("Jämförelser kring synen på livet och universum - hinduism och buddhism").
Svenska deklarationen

Alla hinduer eftersträvar dock vissa egenskaper. För en hindu blir därför avsikten väsentlig och hinduisk etik kan därför sägas vara sinnelagsetisk. Hinduismens etik handlar om plikten, dharma, och att inte begå onda handlingar. Text+aktivitet om hinduismens etik för årskurs 7,8,9 Hinduistisk etik. För en hindu är det yttersta målet med livet att uppnå moksha. För detta krävs att man har så god karma som möjligt. Det finns olika vägar för en hindu att uppnå god karma, men gemensamt för alla hinduer är idén om dharma som innebär att det finns plikter att leva efter.

Att ge en tiggare pengar skulle för det första ge bra karma men å andra sidan ha en positiv effekt på den personen och även på ditt egna liv senare. Hinduismens etik. För hinduer är det viktigt att inte begå onda handlingar.
Torbjörn olsson länsförsäkringar
Buddihistisk och hinduisk etik by Lova Englund - Prezi

av Matilda Carlsson Hinduism - text och bild. av Anna Holmström  En modell för etisk analys. 65 att man i etiken analyserar, tolkar, kritiskt granskar och systematiserar kristendom, islam, hinduism och buddism) utgör exem-. ▻Hur religioner kan forma människans identitet och livsstil.