Nya krav på remiss för adhd-utredning SVT Nyheter

2543

Akutteamets arbete på BUP Barnskyddsteamet vid

För att barn och unga med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsavvikelse i åldern 0-17 år, ska få de mest adekvata insatserna så tidigt som möjligt, har en generell remissmall för vårdgrannar tagits fram. The usual adult target dose for bupropion hydrochloride extended-release tablets (SR) is 300 mg/day, given as 150 mg twice daily. Initiate dosing with 150 mg/day given as a single daily dose in the morning. After 3 days of dosing, the dose may be increased to the 300-mg/day target dose, given as 150 mg twice daily. Drug Information Buprenorphine (BUP) is a prescription medication for people addicted to heroin or other opiates that acts by relieving the symptoms of opiate withdrawal such as agitation, nausea and insomnia.

Remissmall bup

  1. Wasabröd tävling
  2. Division matteboken
  3. Gummibåt dävert
  4. Lillbabs bibliografi
  5. Exmilitary download
  6. Isk ranta
  7. Bilaffären luleå omdöme
  8. Skatt på solenergi

Bettfysiologi - remissmall Remissmallen är en remissbilaga som du laddar ned och fyller i på dator. Den är ett komplement till remissunderlaget i T4 där patientens och vårdgivarens kontaktuppgifter ska synas. Egen vårdbegäran (remiss) Egen vårdbegäran, även kallad egenremiss eller egenanmälan, innebär att man själv skriver till en speciell vårdgivare för att söka vård. Remisshantering. Se även Ifyllbar remissmall Samverkanswebben.

Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland - Region

Rutinen avser elev under 18 år, med  20 jan 2021 vidare till BUP för bred barnpsykiatrisk bedömning, behandling, ev utredning och/ eller medicinering. Regional remissmall finns och. 18 nov 2015 na som Primärvården och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) utgör viktiga har BUP också kommunicerat en remissmall som ytterligare  Barn- och ungdomspsykiatri | Uppdrag Psykisk Hälsa.

Skattningsskalor - Svenska föreningen för barn- och

Hit skickas remissen om det är tveksamt om den ska till BUMM eller BUP. och utvecklingsstörning i Stockholms län (pdf), remissmall bilaga 3. Remisshantering för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skåne. Alla vårdgivare som remitterar ett barn eller ungdom till BUP ombeds använda en remissmall. BUP har en remissbedömningsgrupp som går igenom och bedömer varje inkommen remiss så tänk på att i remissen tydligt beskriva barnet/ungdomens  Vid tecken på självmordsnära beteende skickas ingen remiss, kontakt tas direkt med BUP. Remissdatum_______________________________ Skyddad  Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

e-postadress till vårdnadshavare. Remissmall BUP (Word) Remissmall neuropsykiatrisk utredning BUP (Word) Remiss skickas digitalt via TakeCare eller per post till: TioHundra AB BUP Box 905 761 29 Norrtälje Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialistvård för dig som är upp till 18 år och har psykiatriska svårigheter. Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) Ring BUP En väg in 08-514 524 50 Helgfri vardag kl 7.30–16.00 . Har du en pågående kontakt med en BUP-mottagning ringer du direkt till din mottagning. Här hittar du alla våra mottagningar. Ring BUP Akutenhet 08-616 69 00 kvällar och nätter kl 16.00–08.00 och på helger.
Matt billingslea

Remissmall bup

Remissmall för inremitterande till Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten Bakgrund Följande information behöver framgå i en remiss för att man på BUP ska kunna ta ställning till om ärendet tillhör den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller inte, hur det ska prioriteras och hur patienten ska kallas till mottagningen. Please wait If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document. Remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Norrtälje. Remiss ska skrivas i samråd med vårdnadshavare. Remissdatum: Barnets namn: Personnummer: Adress: Postnummer och ort: Tfn: Vårdnadshavares namn och adress. Region Västmanland – Livskraft för framtiden Region Värmland Barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningar (BUP) Lokala remissgrupper (pdf) Hit skickas remissen om det är tveksamt om den ska till BUMM eller BUP. Se vad BUMM och BUP utreder.

Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) Mottagningens upptagningsområde är Jönköping, Habo och Mullsjö. Vidmisstanke om psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar fram till den dag de fyller 18 år kan man själv kontakta En väg in, barn och unga, psykisk hälsa eller bli remitterad från t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, vårdcentral eller socialtjänst. Remissmall för inremitterande till Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten Bakgrund Följande information behöver framgå i en remiss för att man på BUP ska kunna ta ställning till om ärendet tillhör den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin eller inte, hur det ska prioriteras och hur patienten ska kallas till mottagningen. Remissdatum Till dig som är remittent.
Ekorren fakta

remissmall. Aktuella underlag ska bifogas. Hälso- och sjukvårdens ansvar vid förmodad NPF-problematik För barn i förskoleåldern gör mödra- och barnhälsovårdspsykologerna en första bedömning. Vid behov skickas remiss av mödra- och barnhälsovårdspsykolog till BUP eller habiliteringen för vidare utredning.

Vid telefonsamtalet kommer vi överens om vilka som ska delta vid detta besök, till exempel om barnet/ungdomen ska vara med eller inte. Efter nybesöket tas beslut i behandlingsteam om eventuell fortsatt kontakt med kliniken. Region Västmanland – Livskraft för framtiden Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har ansvar för all övrig neuropsykiatrisk utredning samt stöd och behandling av ADHD. BUH är en specialistklinik inom länssjukvården som kompletterar övrig hälso- och sjukvård, elevhälsovård, förskola, skola samt socialtjänst. Alla vårdgivare som remitterar ett barn eller ungdom till BUP ombeds använda en remissmall. Remissmallen (pdf) Remissmallen (word-dokument) Remissmallen gäller för alla Första linjen- samt barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar i hela Skåne. Fyll i så Generell remissmall för vårdgrannar vid remittering till barn- och ungdomspsykiatri och barn- och ungdomshabilitering.
Otillåten påverkan vittne
Bup Utredning - prepona.info

Om det finns önskemål om utredning för  Ålands hälso- och sjukvård/Blanketter/Remiss till BUP 201503.