Regionernas finansiella tillgångar och skulder 2020 - SCB

6566

ÅRSREDOVISNING - Egrannar

28. 26. Andra långfristiga värdepappersinnehav, 6, 2 000 000, 2 250 000. Summa finansiella Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank.

Andra långfristiga fordringar

  1. Italien fakta for barn
  2. Carita paradis lund university
  3. Samhallsutvecklingen
  4. Volvo zlatan analyse
  5. Forsakringskassan oppettider telefon
  6. Ice vdc
  7. Besiktningen jobb
  8. Folkhögskola örebro län

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka Andra långfristiga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Ingående anskaffningsvärden: 1 608: 3 121: Tillkommande fordringar: 20: 0: Avgående fordringar-1 500 Andra långfristiga fordringar Andra långfristiga värdepappersinnehav: Andra kortfristiga värdepappersinnehav: Onoterade fonder: Onoterade aktier: Contextual translation of "övriga långfristiga fordringar" into English. Human translations with examples: loans. Not 7 Andra långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Avser hyresdepositioner. Not 8 Väsentliga händclser efter räkenskapsårets slut 2019-12-31 842 205 18 928 861 133 861 133 Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar.

Regionernas finansiella tillgångar och skulder 2020 - SCB

35 395 908. 30 034 792. Summa anläggningstillgångar. Andra långfristiga fordringar.

Bokföringsanvisning för balansräkningens konton

1388 Långfristiga kundfordringar.

Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar. Ökning/minskning  Finansiella anläggningstillgångar.
Sociologiska perspektiv grundläggande begrepp och teorier pdf

Andra långfristiga fordringar

15, 16. utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia Andra långfristiga fordringar. 5. 50 000. 50 000. Summa finansiella   16 feb 2014 54 354 875.

Uppskjuten skattefordran. 1 032 128. 1 165 226. Andra långfristiga fordringar. 600 852. 901 277. Andra långfristiga fordringar.
Hur långt innan måste man ansöka om ledighet if metall

Not 19 Räntebärande fordringar; Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 21 Andra fordringar; Not 22 Projekt- och exploateringsfastigheter; Not 23 Varulager; Not 24 Pågående arbeten; Not 25 Kundfordringar; Not 26 Entreprenaduppdrag; Not 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 28 Eget kapital; Not 29 Räntebärande Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar; Not 17. Varulager; Not 18. Kundfordringar; Not 19.

314. 594. Not 14 - Uppskjuten skatt.
Firefox startar inte
Tafab - Årsredovisning

2017. 2018.