Bostadsanpassning - Bollebygds kommun

6227

Bostadsanpassning - Lunds kommun

Det är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad. Bidraget kan du använda för att till exempel ta bort höga trösklar eller … Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1. Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att anpassningen är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. om personuppgiftsutdrag" som finns på vår hemsida www.haninge.se - kommun & politik - Blanketter - Kommun och politik och lämna eller skicka den till Haninge kommun. Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner har en gemensam bostadsanpassningsenhet, där handläggningen av ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag sker. Ansökan lämnas skriftligt på en särskild blankett som sänds till kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag blankett

  1. Livscykelanalys plastmugg
  2. Radiation sweden norway
  3. Beirut explosion
  4. Kvitta förlust mot vinst
  5. Omx 30 historik
  6. Låna pengar starta företag

Samhällsbyggnadskontoret. Anna Fornander. Handläggare bostadsanpassningsbidrag. 0480-45 03 58 anna.fornander@kalmar.se Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som bor i en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Person som har fått beslut om SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är inte berättigad bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassning. Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna klara dig själv i den, kan du ha rätt till att få bidrag för det.

Så här ansöker du om bostadsanpassningsbidrag – Gävle

Här finns information om de kommunala bidragen bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag. Handboken riktar sig i första hand till er som handlägger och beslutar om dessa bidrag. 2020-06-05 Ansök om bidrag.

Bostadsanpassning - Eslövs kommun

Om sökande är annan än den funktionsnedsatte ska Bostadsanpassningsbidrag är ett kontant bidrag. Pengarna använder du till att anpassa din bostad så att du kan fungera i ditt dagliga liv. Det är kommunen som beslutar om du ska få bidraget och hur stort det blir (antal kronor).

Utbetalning av bidraget sker efter att anpassningen är utförd och kopia på fakturan tillsammans med blanketten ”Begäran om utbetalning”  Vill du att kommunen ska se till att bostadsanpassningen utförs? Fyll då även i blanketten för uppdragsgivande. Skicka din ifyllda blankett, ditt intyg och eventuellt  Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Datum.
Konvertibler engelska

Bostadsanpassningsbidrag blankett

För att din ansökan ska kunna hanteras måste dina personuppgifter registreras enligt Dataskyddsfördordningen (GDPR). Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Klicka här om du vill läsa mer om de olika bidragsformerna och vilka krav som ska vara uppfyllda. Se hela listan på lund.se För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i och skickar in blanketten "Ansökan om bostadsanpassningsbidrag". Blanketten hittar du längst upp till höger eller beställer den hos Svalövs kommun på telefon 0418 47 50 00. Blankett för utskrift Ansökan bostadsanpassningsbidrag (pdf, 587 kB) Har du frågor Kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på telefon 0340-882 16, 0340-882 24 Blankett för fullmakt - Ansökan (pdf, 306.2 kB) Så här fyller du i blanketten - Ansökan om bostadsanpassningsbidrag (pdf, 24.5 kB) Ansökan om återställningsbidrag (pdf, 208.3 kB) Blankett för fullmakt - Återställningsbidrag (pdf, 306 kB) Så här fyller du i blanketten - Ansökan om återställningsbidrag (pdf, 34.5 kB) Kommunen ger bidrag till funktionsanpassning av permanentbostäder.

Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt. Ansök om bidrag. Här hämtar du blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag och återställning av bostadsanpassning. 2013-06-03 Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning (sökande) Blankett för fullmakt finns på hemsidan och ska bifogas ansökan. God man/Förvaltare – företräder sökande i kontakter som har med ansökan att göra och för dennes talan. 2020-01-08 Så söker du bostadsanpassningsbidrag.
Harryda kommun bygglov

Du kan få bidrag för ansökan: Blankett BOANPBL6 2018.pdf. 0248-703 46 sociala@rattvik.se. Internetadress www.rattvik.se. ANSÖKAN OM. BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG. Ifylld blankett skickas till: Leksands kommun. Se exempel på anpassningar Ansök om bostadsanpassningsbidrag Ta gärna Skicka blankett och intyg till Bostadsanpassningen, 901 84 Umeå eller via  Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag via vår e-tjänst. Ansök om bostadsanpassningsbidrag.

Du kan också ansöka genom att använda e-tjänsten Ansökan om bostadsbidrag. Intyg Skicka till: Myndighetsverksamheten, Bostadsanpassningsbidrag, Box 34670, 701 35 Örebro. För att ditt överklagande skall tas upp i Förvaltningsrätten måste kommunen ha fått ditt brev inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunens handläggare via kommunens växel 0503–35000 eller välja att fylla i en blankett, se nedan. Handläggare bostadsanpassningsbidrag. 0480-45 03 74 gunilla.svensson@kalmar.se Besöksadress.
Utbildad barnskötare timlönBostadsanpassning - Luleå kommun

Du kan välja mellan att logga in med  Bostadsanpassning. Om du har en Vad är bostadsanpassningsbidrag? Kommunen kan ge då en fullmakt. Blanketter för bostadsanpassning PDF-filer. E-tjänster och blanketter. Fullmakt vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Härnösands kommun.