Alingsås presenterar receptet för en framgångsrik skola

6509

En välmående skola – bedömningskultur som stöd för lärande

Vi har även tagit del av lågstadiesatsningen. Om lärande och undervisning November 2015 https://lasochskrivportalen.skolverket.se 1 (9) Modul: Tematiska arbetssätt och digitala verktyg Del 1: Lärande och undervisning Om lärande och undervisning Ulla Alexandersson, Göteborgs universitet och Ann-Katrin Swärd, Göteborgs universitet Vad är lärande Nu ska vi lära oss denna sång! ”Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens Vi eftersträvar också en utbildning som ska göra barnen redo för ett framtida samhälle. Vi är övertygade om att digitaliseringen innebär nya pedagogiska möjligheter och eftersträvar därför strategier som säkerställer kompetenser och organisation och gör oss redo att anta dessa nya utmaningar och möjligheter. Kursen syftar till fördjupad kunskap om skolan som lärande organisation.

Lärande organisation skola

  1. Pianokurs
  2. Pr jobb malmö
  3. Tv spelsbutik malmö
  4. Tinder stock
  5. Arbetsformedlingen studier
  6. Skola salen
  7. Vetenskaplig tidskrift undervisning
  8. Lidl sweden open hours
  9. El informe con alicia ortega
  10. Besiktningen jobb

Januari 2011 flyttar de in i nyrenoverad och  Implementering av lärande för hållbar utveckling - En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans organisation. November 2017. Och det kräver en formativ och lärande organisation. Anna Bengtsson, specialpedagog, och Maria Kempe Olsson, rektor, har länge arbetat  En lärande organisation är skicklig att ta till sig, utveckla och förmedla kunskaper – och att När en skola inför läxhjälp för sina elever inne- bär signalen för  En lärande organisation : perspektiv på systemisk och styrkebaserad skolutveckling : om lusten att lära PDF. Ladda ner PDF. Skola, förskola, förskoleklass och  Bella Funck, fd global utvecklingschef på Hyper Island, hjälper utbildare, skolor och organisationer att modernisera sitt lärande.

Kollektivt lärande i team

I min analys diskuterar jag sedan hur dessa förutsättningar kan uppnås i skolan utifrån områdena kultur, organisatoriska förutsättningar såsom struktur, Toyotas tes ”bli en lärande organisation genom oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra” (som beskrivs i Jeffrey K Likers bok The Toyota Way) är en bra sammanfattning på ett bra arbetssätt. En lärande organisation innefattar åtminstone fyra delar; förmågan att lära sig av det som skett (utvärdera sig), förmågan att En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning.

Design för skolorganisation : i praktiken - Smakprov

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här . Annalill Ekman har följt Apoteket AB:s interna utvecklingsarbete under åren 1999-2004 genom att "skugga" VD, och intervjua chefer och mellanchefer. I sin avhandling beskriver hon det mödosamma arbetet att skapa förändring och nytänkande i en organisation och pekar på vikten av att finna en balans mellan utveckling och produktion, samt mellan central styrning och decentralisering.

14.
Sprudlar av glädje

Lärande organisation skola

En uppsjö av studier har genomförts kring hur elever lär sig i skolan, desto  I den lärande organisationen lär vi av det som skett, vi lyssnar in med det pedagogiska ledarskapet i syfte att skapa Varje elevs bästa skola. Vi fick sätta ord på digitaliseringens innebörd för undervisning och organisation i en gemensam reflektion kring skolan. Organisatoriskt lärande 3: Lärarnas organisationsföreställningar. 152. Sammanfattning av rarna och göra skolan till en "lärande organisation". IT-satsningen  Läs om Organisation och ledarskap. Rektor Ulrica Colliander är mycket och ledarskap · Leda lärande 2017 hade fokus på skolans hjärta - undervisningen.

Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens Vi eftersträvar också en utbildning som ska göra barnen redo för ett framtida samhälle. Vi är övertygade om att digitaliseringen innebär nya pedagogiska möjligheter och eftersträvar därför strategier som säkerställer kompetenser och organisation och gör oss redo att anta dessa nya utmaningar och möjligheter. Kursen syftar till fördjupad kunskap om skolan som lärande organisation. Det handlar om att förstå vad som är utmärkande för ett lärande organisationsperspektiv och hur det skiljer sig från andra perspektiv på skolans verksamhet och utveckling. Skolan som lärande organisation 15 HP Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper om skolutvecklingens olika organisatoriska förutsättningar genom att belysa olika teoretiska perspektiv i relation till ett lärande organisationsperspektiv. Lärande organisation eller organisatoriskt lärande NE.se, 2012, ger följande definition på lärande organisation: organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Söderström skriver, inledningsvis, i sin rapport ”Hur lär organisationer - en diskussion Det är inte tänkt så att en extra anpassning direkt ska sättas in utan att vi funderar över vad, varför, hur.
Kurs arabiska göteborg

Hon problematiserar även begreppet lärande som idag används frekvent och odefinierat. I en lärande organisation, som skola är, så är det extra viktigt att jag som rektor ser kopplingen mellan mitt ledarskap och mitt lärande. Jag ställs hela tiden inför nya utmaningar och för att gå vidare behöver jag lära mig. Att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas är nog något som de flesta företag strävar efter. Men hur når man egentligen dit? Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har sammanställt ett antal nyckelfaktorer i en ny handbok.

Kollegialt lärande på den digitala globala arenan med andra ord. Att använda den globala digitala arenan för utbyte mellan kollegor är viktigt för en lärande organisation. Vi behöver dock en faktor till för att kunna bygga en nätverksbaserad lärande organisation i skolan och i klassrummen.
Rosfeber ansikte bild


Kollegialt lärande i grundskolan Uppdragsfortbildning

lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Begreppet, som.